Therapia Garden Psikoloji


  Telefon : 0 (538) 310 72 72

  • Sınav kaygısı nedir?

Sınav kaygısı kişinin sınav sonucunda elde ettiği başarısızlığı genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak değerlendirmesidir.

 

  • Sınav kaygısının belirtileri nelerdir?

Zihinsel süreçlerde kaygı; kötü inanç ve düşünceler, aşırı uyanıklık hali, unutkanlık olarak, Duygusal süreçlerde, karamsarlık, korku, sinirlilik, endişe olarak, Fizyolojik süreçlerde, mide bulantısı, terleme, karın ve baş ağrısı olarak, Davranışsal olarak da kaçma ve kaçınma davranışlarıyla fark edilebilir.

 

  • Sınav kaygısında en sık yapılan bilişsel çarpıtmalar nelerdir?

Mükemmeliyetçilik: her şeyin en iyisini yapmaya çalışmak kaygı seviyemizin yukarılara çıkmasına neden olmaktadır.

Ya hep ya hiç düşüncesi: her durumu sadece olumlu ya da olumsuz kategorisinde değerlendirmek kaygı seviyemizi olağandan fazla artmasına sebep olur.

Seçici algılama: resmin tümü yerine bir parçasından çıkarım yapıp bütün sınavı bu durumun kötülüğüne bağlama eğilimidir.

Olumluyu yok sayma: iyi olan sonuçları bir başka şeye/kişiye atfetme eğilimi kaygıyı arttırır.

Felaketleştirme: gerçekçi olmayan verilerle çıkarım yaparak gelecekle ilgili olumsuz tahminler yapan kişiler kaygıyı daha yoğun yaşarlar.

Etiketleme: sırf sınav sonucunda alınan puana göre kişinin kendine olumsuz sıfatlar yüklemesidir.

 

  • Kimler sınav kaygısı yaşar?

Zamanı iyi kullanamayanlar

Aile ve çevrenin beklentisini karşılamaya çalışanlar

Belirsiz ya da gerçekdışı hedefler koyanlar

Kendine uygun çalışma metotlarını bilmeyenler

Plansız hareket edenler

Çevresinde doğru rehberler olmayanlar sınav kaygısını daha çok yaşarlar.

Uzm.Psk. Ayşegül MORAL