Therapia Garden Psikoloji


  Telefon : 0 (538) 310 72 72

Günümüzde çoğu insan, farkına varmasa bile yoğun bir stres yüküne sahiptir. Stres en genel kavramıyla bireyin çevresel uyaranlara karşı verdiği tepkidir. Bireyler üzerinde etki yapan ve onların davranışlarını, başka insanlarla ilişkilerini etkileyen bir kavramdır.

 

Stres Belirtileri

 

  • Fiziksel Belirtiler: Baş ağrısı, sırtağrıları, düzensiz uyku, çene kasılması, diş gıcırdatma, kabızlık, ishal, kas ağrıları, yorgunluk veya enerji kaybı, iştahta değişiklik.
  • Duygusal Belirtiler: Kaygı / endişe, ruhsal durumda hızlı değişimler, depresyon, asabilik, gerginlik, özgüven azalması, aşırı hassasiyet, öfke patlamaları, saldırganlık, duygusal olarak tükendiğini hissetme.
  • Zihinsel Belirtiler: Konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, karar vermede güçlük, düşük verimlilik, iş kalitesinde düşüş, hatalarda artış,
  • Sosyal Belirtiler: İnsanlara karşı güvensizlik, başkalarını suçlamak, haddinden fazla savunmacı tutum, çevreyle iletişimi azaltmak.

 

Stresi kontrol etmenin ilk adımı, stresin farkında olmaktır. Yapılması gereken,

bireyin kendi fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal özelliklerini iyi analiz etmesi ve normal dışı durumlardaki bu belirtilerin farkına vararak stres yaratıcı durumla en iyi şekilde başa çıkabilmesidir.

 

Birey, stresli durumlarda olayları kontrol edemiyorsa ve bu durum sosyal, iş, özel yaşamını etkiliyorsa profesyonel bir yardım almak söz konusudur. Psikolojik danışmanlık, kişinin kendi kişiliğine ve yaşam tarzına uygun olan yöntemlerle stresle başa çıkma stratejileri geliştirmesini sağlar.