Therapia Garden Psikoloji


  Telefon : 0 (538) 310 72 72

Kardeş Kıskançlığı

Kardeş Kıskançlığı

Doğal bir olgu olan ve gelişim içinde dinamik seyreden kıskançlık duygusu çocuğun gelişimi için yararlı bir duygudur. Çocuğun ileri doğru yol almasını destekler. Çocuğun küçük yaştan itibaren olumlu davranışlarını alışkanlığa dönüştürmesi bu duygunun bir sonucudur.

Yeni doğan kardeşe karşı çocuğun gösterdiği kıskançlık tepkilerini de bu bağlamda değerlendirmek, anlamaya çalışmak, ona bu süreçte destek olmak ve yeni durumu kabullenmesi için zaman tanımak önemlidir. Ama ne zaman ki kıskançlık yıkıcı bir hal alır o zaman destek almayı ihmal etmemek gerekir. Çocuğun çevresine yansıttığı öfke, nefret içinde yaşadıklarının küçük bir bölümünü gösterir. Yansıttığı her duygu aslında içinde çocuğu yorup, yıpratmakta ve gelişimsel olarak geriletmektedir.

Ne Zaman Destek Almak Gerekir?

Çocuğun bu süreç ile baş edemediğini, çoğu yaramazlık veya dikkat çekmeye çalışma olarak adlandırılan çeşitli belirtilerden anlarız.

 • Gece Kâbusları
 • Kardeşe Zarar Verme
 • Altını Islatmak
 • Parmak Emmek
 • Sinirsel, davranışsal Tepkiler
 • Tırnak yemek, Saç yolmak
 • Yeme Problemleri
 • İçe kapanmak, isteksizlik
 • Aşırı Hareketlilik
 • Cilt lekeleri, Kabuklanmalar
 • Okul Problemleri

Kardeşe tepki olarak görülen en sık belirtilerdir.

Tedavi Süreci

Bu tepkiler karşısında semptom odaklı ilerlemek yerine çocuğun “annem beni eskisi kadar sevmiyor”. “benden sıkıldıkları için başka çocuk yaptılar” gibi ona acı veren ve bu semptomların patlak vermesine neden olan yanlış düşünce yapılarının düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu süreçte; Bilişsel-Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Aile Danışmanlığı kullanılan terapi yöntemlerinin başını çekmektedir.