Therapia Garden Psikoloji


  Telefon : 0 (538) 310 72 72

Aldatma ve Çift Terapisi

Kıvılcım Yücelen, Bsc. – Psikolog, Çift Sorunları

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, çift terapisinde aldatma konusunun ele alınması tüm ahlaki değerlerden, yargılamalardan bağımsızdır. Terapistin çabası; toplumsal değerlere uygun davranışı desteklemeye ve aldatan tarafı “yaptığına pişman etmeye” değil, bu davranışı ortaya çıkaran süreci anlamaya, ilişkinin sağlıklı ve iki taraf için de huzur verici biçimde sürdürülebilmesini sağlamaya yöneliktir. Çiftlerde aldatılan veya bundan şüphelenen taraf, çoğunlukla bu durumu seansta gündeme getirme konusunda çekince göstermez. Bunun nedeni, aldatıldığını öğrenmiş olması veya buna yönelik yoğun şüphe ve korku duyması nedeniyle sıkıntısına bir çare aramasıdır. Üstelik ahlaki değer yargıları göz önüne alıncak olursa, aldatılan taraf “mağdur” konumundadır ve utanılacak bir şey yapmamıştır. Diğer tarafta ise aldatan veya bu şüpheyi uyandıran taraf vardır. Burada durum daha karmaşıktır. Ya çiftin geçmişinde aldatma olayı fiilen yaşanmış, itiraf edilmiş ve bu “yara” tamamen iyileşmemiştir ya da ortada henüz böyle bir deneyim yoktur ancak bu konuda yoğun tartışmalar yaşanmaktadır. İkinci durumda yine iki hipotez söz konusudur: Ya bir taraf gerçekten aldatıyordur ancak o güne dek bu durum hiç ortaya çıkmamıştır/itiraf edilmemiştir ya da fiili bir aldatma söz konusu değildir ancak eşlerden biri bu konuda yoğun şüphe duymaktadır. Sonuç olarak; bir yanda aldatan veya aldatmakla suçlanan, diğer yanda da aldatılan veya bu durumdan şüphelenen taraf vardır.

Çift terapisi sürecinde esas olan, yaşanmış bir aldatmanın ahlaki açıdan değerlendirilmesi (yargılama) veya şüphelerin haklı olup olmadığının araştırılması (dedektiflik) değil; ilişkide yoğun olan tüm duyguların ve bunların kaynağının incelenmesi ve çözümlenmesidir. İki tarafın da yaşadığı duyguların ve bunların etkisiyle oluşan tutumların kaynağının bulunması, birbirini daha iyi anlamayı ve daha sağlıklı bir zeminde iletişim kurmayı sağlar.