Therapia Garden Psikoloji


  Tel : Ataşehir Şube : 0 (541) 310 72 72
Çekmeköy Şube : 0 (538) 310 72 72

Uzman Kadromuz

Uzm.Psk.Betül KÜÇÜKARDALI

Bireysel ve Çift İlişki Sorunları Cinsel Sorunlar

Lise eğitimini Özel Fenerbahçe Kurumları Anadolu Lisesi’nde ikicilikle tamamladıktan sonra, değişim öğrencisi olarak Amerika’da 6 ay boyunca eğitimine devam etti. 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünü birincilikle bitirdi. 2013 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın Çift ve Aile Terapisi eğitimini tamamladı, şuan tez aşamasındadır.

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi boyunca İlişki Psikoterapileri Enstitüsü, Key Stone International Schools, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Boğaziçi Üniversitesi, NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, ve çeşitli huzurevlerinde staj yaptı.

2015 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Nefroloji Servisi’nde Böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi görmeye devam eden 8-15 yaş arası çocukların annelerini psiko-sosyal bağlamda desteklemek için yapılandırılmış medikal sanat terapisi çalışmasında co-terapist olmuştur. 2014 yılında Kağıthane Bölgesi’ndeki Suriyeli mülteci çocukların psiko-sosyal bağlamda desteklenmesi ve eğitim dönemine hazırlanması için yapılandırılmış Nilüfer Parkı Çocukları Projesi’nde gönüllü stajyer terapist olarak görev almıştır. 2012-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Biopsikoloji laboratuvarında depresyon ve Alzheimer üzerine oluşturulan bir çok davranışsal deneylere ve araştırmalara gönüllü olarak katkıda bulunmuştur. 2011 yılında Amerika’da Montana State Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak 6 ay boyunca bulunmuş, o süre zarfında Bellek ve Kognisyon Laboratuvarında yapılan araştırmalara destek olmuştur. 2010 yılında Ünal Huzurevleri’nin farklı şubelerinde stajyer psikolog olarak çalışmış, medikal bir ekibin yaptığı araştırmaya katılıp, bu kapsamda çok sayıda yaşlı bireyin Mini Mental değerlendirmesini belirli periyotlarda yapmıştır. 2014 yılından bugüne, Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu çatısında Aile ve Alternatif Aile komite üyesi olarak çocuk ve haklarını güçlendirmek üzere anne-babalara ve alternatif ailelere yönelik hazırlanan projeleri uygulama, denetleme, değerlendirme çalışmalarına katılımını sürdürmektedir.

2013-2014 yılları arasında Nişantaşı Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nde yetişkin, çift ve ailelere yönelik terapi hizmeti vermeye halen devam eden Betül Küçükardalı, 2015 yılından itibaren Therapia Garden Psikoloji Merkezleri’nde de çalışmalarını sürdürmektedir.

Betül Küçükardalı’nın katıldığı Eğitim ve Sertifika programları,

 • EMDR 1.Düzey Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk, M.A.
 • Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Seminerleri – Dinamik Psikoterapi Merkezi, Prof. Dr. Doğan Şahin
 • Rorschach Testi Eğitimi – Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Prof. Dr. Teyfika İkiz
 • Grup Psikoterapisi İlkeleri Eğitimi – İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Anne M. Slocum McEneaney, Ph.D., ABPP, CGP, FAGPA New York University Counseling Services
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi Sertifika Programı 1.Seviye – ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy), Ph.D. Ting Liu
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi Sertifika Programı 2.Seviye – ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy), Ph.D. Ting Liu
 • PACT (Çift Terapisinde Psikobiolojik Yaklaşım) 1.Seviye – PACT Institute ve Çift ve Aile Terapileri Derneği, PsyD MFT Stan Tatkin
 • Psikocinsel Çalışmalar Sertifika Programı – Tavistock Çift İlişkileri Merkezi, Jane Seymour
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) Tanıtımı, Uygulaması ve Yorumlaması – Türk Psikologlar Derneği, Dr. Nagehan Demiral
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envateri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği, Dr. Songul Bozkurt ve Dr. Nursen Oral
 • Bilişsel Varoluş Terapisi Temel Sertifika Eğitimi – Nisan Psikolojik Danışma Merkezi, Prof. Dr. Kadir Özer
 • Nöropsikolojik Değerlendirme Nöropsikolojik Testler Sertifika Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği, Yrd. Doç. Dr. Hatice Kafadar

Betül Küçükardalı’nın katıldığı seminerlerler,

 • Cinsel yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile ilgili Başvuruların Ele Alınması – Sosyal Politakalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Anne-Çocuk Terapisi Atölye Çalışması – İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları, Susan Yabsley, M.Ed, Ph.D., C.Psych, Elizabeth Tuters, M.SW, R.SW, FIPA
 • Psikanalitik Bakış Açısından Çiftleri Anlamak ve Onlarla Çalışmak – İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları, Psikiyatrist, Psikanalist, Dr. Kaspars Tuters
 • Danışanların ve Terapistlerin Dijital Kimlikleri: Atölye Çalışması/ Vaka tartışması – Psitera Danışmanık Merkezi, : Gonzalo Bacigalupe, EdD, MPH (Amerikan Aile Terapisi Akademisi Başkanı)
 • Riskli Ergenlerle Çalışmak: Çözüm Odaklı (Kısa Süreli) Terapi Yaklaşımı – İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları, Matthew D. Selekman, MSW, LCSW
 • STIC (Systemic Therapy Inventory of Change) Sistemik Terapi Değişim Envanteri Eğitimi – Çift ve Aile Terapileri Derneği, Prof. Dr. William Pinsof, The Family Institude
 • Aile Dayanıklılığını Güçlendirme (Strengthening Family Resilience) Uygulamalı Teori Eğitimi – POEM, Prof. Dr. Floma Walsh, Prof. Dr. John Steven Rolland
 • Duygusal Zeka – TMI
 • İletişim Teknikleri – Doğuş Üniversitesi Kariyer Günleri

Betül Küçükardalı’nın katıldığı kongre ve sempozyumlar,

 • 2015 yılında ÇATED ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle yapılan Günümüzün Değişen İlişki Dinamikleri konulu ll. Aile Sempozyumuna katılmıştır.
 • 2014 yılında 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde “Çocuğa karşı şiddetin tanınması, değerlendirilmesi ve müdahale yaklaşımları’’ çalışma grubuna katılmıştır.
 • 2014 yılında 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’ne katılmış ve “Yaşlı bireylerde polifarmasi, komorbidite ve demans arasındaki ilişki: 8 yıllık izlem” başlıklı posteri sunmuştur.
 • 2014 yılında ENKA 2. Liselerarası Psikoloji Sempozyumu’nde moderatör olarak görev almıştır.
 • 2010 yılında 16. Ulusal Psikoloji Kongresi’ne katılmış ve “Yaşlılarda anemi bilişsel fonksiyonları ve günlük yaşam aktivitelerini etkiler mi?” başlıklı posteri sunmuştur.

Bebek Ruh Sağlığı Derneği, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) ve Cinsel Eğitim tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)’nin üyesidir. Aynı zamanda ÇATED’in Araştırma Komitesi, Eğitim Komitesi, ve Aile ve Alternatif Aile Komitesi’nde  görev almaktadır.